£21,521 wedi ei godi i amddiffyn craig Sirhywi yn ne Cymru

Posted by Team BMC on 06/02/2024
Sirhowy | Mark Glaister, Rockfax

Codwyd cyfanswm o £21,521 gan dros 600 o gefnogwyr BMC (gan gynnwys arian cyfatebol gan Aviva a'u haelodau staff unigol) ar gyfer ein Hymgyrch Craig Sirhowy ar Crowdfunder. Wedi'i lansio ar 25 Hydref 2023 gan BMC Cymru, sefydlwyd yr ymgyrch hon er mwyn ceisio prynu a diogelu'r lleoliad dringo tywodfaen poblogaidd hwn ger Casnewydd a Chaerdydd.

Read this article in English

"Hoffem ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi rhoi eich harian tuag at gefnogi Ymgyrch Sirhowy Crag," meddai'r Swyddog Ymgyrchoedd a Pholisi Eben Muse. "Yn anffodus, nid oedd y BMC yn gallu ymuno yn y broses ymgeisio oherwydd ein statws fel elusen (Ymddiriedolaeth Tir ac Eiddo y BMC) a'r diffyg gwybodaeth am rwymedigaethau posibl yn y broses honno."

Fodd bynnag, mae'r tîm wedi estyn allan at ddeiliad y cais buddugol ac yn disgwyl clywed ganddyn nhw yn fuan. "Dydyn ni ddim yn ymwybodol o'u bwriad ar gyfer y tir ar hyn o bryd," meddai, "ond rydym yn sicr ein barn am y ffaith ei fod yn anaddas ar gyfer eu ddatblygu ac mae'r cyngor sy'n berchen ar y tir o'i gwmpas yn awyddus i warchod natur hamdden y safle."

"Nod y BMC yw defnyddio'r adnoddau sydd ar gael i ni i drafod gyda'r tirfeddiannwr i ddiogelu mynediad at Graig Sirhowy yn y dyfodol. Mae llawer o opsiynau ar gael i ni, gan gynnwys lesddaliad, buddsoddi mewn gwelliannau i leihau atebolrwydd yn gyfnewid am fynediad gwarantedig, clustnodi'r cyllid ar gyfer dewis arall tebyg, neu hyd yn oed wneud cynnig cynyddol i'r tirfeddiannwr newydd sy'n dibynnu ar yr un gwiriadau a gynigiwyd gennym i'r perchennog tir blaenorol.

"Rydym yn parhau i fod yn gadarn yn ein barn ni mai dringwyr yw'r bobl orau i fod yn berchen ar y safle arbennig hwn, ac mai dringwyr lleol yw'r rhai sydd â'r offer gorau i'w reoli a'i gynnal. Roedd hyn bob amser yn mynd i fod yn marathon, nid sbrint, felly glynwch gyda ni - rydym yn obeithiol am ddyfodol Sirhowy Crag a byddwn yn parhau i ddiweddaru cefnogwyr ac aelodau wrth i ddatblygiadau newydd godi."

Os yw gwaith cynnal a chadw a chaffael crag gan Ymddiriedolaeth Tir ac Eiddo y BMC yn rhywbeth yr hoffech ei gefnogi ymhellach, mae Eben a'r tîm yn gweithio ar ffyrdd i'w gwneud hi'n haws i chi gyfrannu yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, mwynhewch y sylwadau hyn am Ymgyrch Sirhowy Crag ar Crowdfunder, a darllenwch fwy yma.

Dywedodd cefnogwyr:

Dim ond unwaith y cawn ni dir. Os caiff ei golli, caiff ei golli. Mae hyn yn swnio'n gyfle gwych i'r BMC ei amddiffyn am genedlaethau i ddod.

Lindsey Jackson

Rwyf wedi bod yn dringo ar hyd fy oes ac wedi gallu mwynhau mynediad am ddim i nifer o grigiau a chlogwyni. Rwy'n rhy hir yn y dant nawr ond rwy'n dal i allu mwynhau rhyddid y bryniau a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gefnogi'r genhedlaeth sydd i ddod.

Rob Barton

Dydi i heb fod yno, ond dylem bob amser geisio cefnogi craig lleol rhywun.

Chris Rumsey

Byddai'n drueni mawr colli craig mor wych. Llawer o atgofion da a dringfeydd rhyfeddol yn Sirhowy.

Louise Chartron

 « Back

Post a comment Print this article

This article has been read 1613 times

Post a Comment

Posting as Anonymous Community Standards
3000 characters remaining
Submit
Your comment has been posted below, click here to view it
Comments are currently on | Turn off comments
1
BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »